Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kacper Koper

 

Wpłaty przyjmowane są w kasie Kancelarii lub na konto bankowe :

 12 1600 1462 1810 8158 2000 0001

Kancelaria korzysta z elektronicznych systemów baz danych : 

 

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • dostęp do systemu „E-Sąd” ( ID kancelarii w systemie EPU: 2630 )
  • Systemu informacyjnego (PUE.ZUS)
  • Centralnej Bazy Informacji o rachunkach bankowych (OGNIVO)
  • Nowe Księgi Wieczyste (EKW)
  • Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD)

Artykuł 8 ustęp 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych
i egzekucji (z późniejszymi zmianami):

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Właściwość terytorialna: Cały kraj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza w Częstochowie zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości
Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego
w Częstochowie.

Właściwość Sądu Rejonowego w Częstochowie : Miasto Częstochowa

Powiat: Częstochowski, Kłobucki

Gminy: Częstochowa, Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza, Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka

Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

© 2018 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kacper Koper